Over Palliatieve Zorg

Opdrachtgever
PZNL / Ministerie van VWS

Sector
Gezondheidszorg

Expertise
Logo
Corporate identiteit
Webdesign

Over Palliatieve Zorg

Over Palliatieve Zorg is een informatieplatform, dat is ontstaan vanuit een samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de coƶperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Hier kan je terecht voor informatie over palliatieve zorg als patient en als naasten.

Het team van PZNL en IKNL hebben ons benaderd met de vraag om de eerder ontworpen web-structuur/navigatie van het vernieuwde platform Over Palliatieve Zorg te voorzien van een passend logo en visuele identiteit.

Tijdens het ontwerpproces zijn alle stappen voorgelegd aan diverse focusgroepen en getest op leesbaarheid, toegankelijkheid en algehele user experience. Te beginnen met het logo, dat een representatie is van de diversiteit aan hulpdiensten en experts die jou als patient en familie kunnen begeleiden. De moderne uitstraling en ogenschijnlijke eenvoud maken het tot een krachtig en herkenbaar element.

Aan de hand van live-sessies met alle stakeholders binnen dit project zijn we tot een visuele identiteit gekomen die toegankelijkheid vooropstelt. Door het kleurenpalet te verbinden aan vaste content-onderdelen, werkt de web-navigatie overzichtelijk en doelgericht.

Het platform is extra waardevol door de vele ervaringsverhalen, die volledig tot hun recht komen doordat deze zijn verweven met de praktische informatie. De rustige, visuele identiteit maakt het mogelijk naadloos naar alle informatie te zoeken en met handige features als artikelen aan je persoonlijke bibliotheek toe te voegen. Daarmee maken we beladen informatie behapbaar.