VK magazine x BuroBureaux

Opdrachtgever
Volkskrant Magazine

Sector
Media

Expertise
typografie
corporate identiteit
digitaal ontwerp

Volkskrant Magazine heeft ons benaderd met de vraag het lettertype-ontwerp ‘Infrastructuur’ te willen toepassen. Deze eer lieten we niet aan ons voorbij gaan! Het ontwerp is als illustratief element door het gehele interview-issue gebruikt.

Lijnen en patronen zijn een terugkerend grafisch element dat ons werk typeert. Het ontwerp van de BuroBureaux-huisstijl is dan ook een logisch vervolg hierop. Het reflecteert ons werk-credo ‘ogenschijnlijke eenvoud door verborgen complexiteit’. Het ontwerp strekt zich uit van letters tot cijfers en is alleen bedoeld voor korte toepassingen zoals namen, enkele woorden of een korte zin. Volkskrant Magazine heeft het ontwerp opgemerkt en gevraagd dit eenmalig te mogen toepassen.

Elke lijn is op een vast stramien geplaatst van verticale en horizontale lijnen, waarbij bochten en hoeken afwijken door een ronding. Voorafgaand is er bewust geen tijd genomen voor schetsen, maar zijn we direct intuïtief te werk gegaan door met de klinkers te beginnen. Daarna is het taak om de verhoudingen tussen de letters op één lijn te brengen voor een consistente leesbaarheid.

Met 210.000+ lezers heeft het lettertype-ontwerp brede exposure gehad in het jaarlijkse interview-issue.